Kategoria PO PROSTU MOIM ZDANIEM

Wymyśl sobie tytuł posta o wszystkim.

Cześć! Mam do Cie­bie pyta­nie. Wła­ści­wie mam do Cie­bie milion pytań. Nie wiem kim jesteś, ale nie cho­dzi mi teraz o to, żebyś wypełniał/wypełniała jakąś ankie­tę na ten temat. Ale nie wiem też cze­go chcesz ode mnie. Cze­go szu­kasz na tym blo­gu, dla­cze­go tutaj jesteś,

Prze­czy­taj wię­cej!

Halo panie prezydencie, mamy błąd w Konstytucji!

  Dobrze było­by: “Popraw­ny zapis w Kon­sty­tu­cji musi brzmieć: Her­bem Rze­czy­po­spo­li­tej jest wize­ru­nek orła bia­łe­go na czer­wo­nym polu albo też godłem Rze­czy­po­spo­li­tej jest wize­ru­nek orła bia­łe­go. Twór­cy Usta­wy Zasad­ni­czej pomy­li­li poję­cia godła i her­bu.”   Źle jest:   “godłem Rze­czy­po­spo­li­tej jest wize­ru­nek orła bia­łe­go na

Prze­czy­taj wię­cej!

  • 1 4 5